Hofspeiderne.no
Nyheter

Terminlister

Nyttig Info

Bilder

Om oss

For ledere(!)

Nytting info

* Alle møter varer fra 18.00 – 19.30,om ikke annet er angitt.
* Mandag er fast møtedag denne terminen.
* Meld fra om du ikke kommer til lederen din. Dette for at vi skal slippe unødig venting.

* Husk: kniv, uteklær og lykt til alle møter!


* Endringer på terminlistene kan forekomme. Speideren får da oftest med beskjed hjem.